عیب یابی مشکلات ماشین ظرفشویی

به منظور تشخیص مشکل ماشین ظرفشویی، جدول زیر به شما کمک می‌کند که احتمالات موجود را کاهش دهید و مشکل را آسان تر پیدا کنید.

علامتمواردی که باید بررسی شود
ماشین ظرفشویی کار نمی‌کند—بدون صدایی، آب یا چراغ·       بررسی کنید که فیوزی نسوخته باشد یا مدار قطع جریان اتصالی نکرده باشد

·       بررسی کنید که ماشین به درستی به برق وصل شده باشد

·       اتصالات سیم کشی ماشین را بررسی کنید که سوخته اند یا قطع شده اند

·       چفت در را بررسی کنید

·       سوئیچ در را بررسی کنید

·       تایمر موتور را بررسی کنید

·       سوئیچ انتخابگر را بررسی کنید

·       رله استارت موتور را تست کنید

·       موتور را بررسی کنید

ماشین ظرفشویی شروع به کار نمی‌کند اما موتور کار می‌کند·       موتور را آزاد کنید

·       پمپ را آزاد کنید

·       موتور را بررسی کنید

·       رله استارت موتور را تست کنید

·       تسمه حرکت را بررسی کنید

ماشین ظرفشویی آب پر نمی‌کند یا در زمان پر شدن آن را تخلیه نمی‌کند·       بررسی کنید که منبع آب روشن است. شیر ممکن است زیر سینک قرار گرفته باشد

·       چفت در را بررسی کنید

·       سوئیچ در را بررسی کنید

·       شناور را بررسی کنید

·       لوله پر کردن را از نظر تاب خوردگی بررسی کنید

·       سوئیچ شناور را بررسی کنید

·       فیلتر شیر ورودی را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را تست کنید

·       بازوی اهرم شیر تخلیه را بررسی کنید

·       شیر تخلیه را بررسی کنید

آب از ماشین تخلیه نمی‌شود·       بررسی کنید سینک تخلیه و شلنگ تخلیه مسدود نشده باشد

·       موتور را آزاد کنید

·       پمپ را آزاد کنید

·       شیر تخلیه را بررسی کنید

·       تسمه حرکت را بررسی کنید

·       تایمر موتور را بررسی کنید

ماشین ظرفشویی چکه می‌کند·       درزگیرهای لوله اصلی، شناور، المنت حرارتی و پمپ باد را بررسی کنید

·       بررسی کنید که ماشین بیش از حد پر نشده باشد

·       شلنگ‌های آب و تخلیه را بررسی کنید

·       درزگیرهای در را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

·       پمپ را بررسی کنید

 آب یا صابون از اطراف در بیرون می‌ریزد·       مطمئن شوید که ماده شوینده شما مخصوص ماشین ظرفشویی است. از صابون مایع ظرفشویی استفاده نکنید.

·       درزگیر درب را بررسی کنید

·       چفت در را بررسی کنید

·       لولاهای در را بررسی کنید

·       بازوهای اسپری کننده را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید