عیب یابی مشکلات ماشین ظرفشویی

عیب یابی مشکلات ماشین ظرفشویی

به منظور تشخیص مشکل ماشین ظرفشویی، جدول زیر به شما کمک می‌کند که احتمالات موجود را کاهش دهید و مشکل را آسان تر پیدا کنید.

علامت مواردی که باید بررسی شود
ماشین ظرفشویی کار نمی‌کند—بدون صدایی، آب یا چراغ ·       بررسی کنید که فیوزی نسوخته باشد یا مدار قطع جریان اتصالی نکرده باشد

·       بررسی کنید که ماشین به درستی به برق وصل شده باشد

·       اتصالات سیم کشی ماشین را بررسی کنید که سوخته اند یا قطع شده اند

·       چفت در را بررسی کنید

·       سوئیچ در را بررسی کنید

·       تایمر موتور را بررسی کنید

·       سوئیچ انتخابگر را بررسی کنید

·       رله استارت موتور را تست کنید

·       موتور را بررسی کنید

ماشین ظرفشویی شروع به کار نمی‌کند اما موتور کار می‌کند ·       موتور را آزاد کنید

·       پمپ را آزاد کنید

·       موتور را بررسی کنید

·       رله استارت موتور را تست کنید

·       تسمه حرکت را بررسی کنید

ماشین ظرفشویی آب پر نمی‌کند یا در زمان پر شدن آن را تخلیه نمی‌کند ·       بررسی کنید که منبع آب روشن است. شیر ممکن است زیر سینک قرار گرفته باشد

·       چفت در را بررسی کنید

·       سوئیچ در را بررسی کنید

·       شناور را بررسی کنید

·       لوله پر کردن را از نظر تاب خوردگی بررسی کنید

·       سوئیچ شناور را بررسی کنید

·       فیلتر شیر ورودی را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را تست کنید

·       بازوی اهرم شیر تخلیه را بررسی کنید

·       شیر تخلیه را بررسی کنید

آب از ماشین تخلیه نمی‌شود ·       بررسی کنید سینک تخلیه و شلنگ تخلیه مسدود نشده باشد

·       موتور را آزاد کنید

·       پمپ را آزاد کنید

·       شیر تخلیه را بررسی کنید

·       تسمه حرکت را بررسی کنید

·       تایمر موتور را بررسی کنید

ماشین ظرفشویی چکه می‌کند ·       درزگیرهای لوله اصلی، شناور، المنت حرارتی و پمپ باد را بررسی کنید

·       بررسی کنید که ماشین بیش از حد پر نشده باشد

·       شلنگ‌های آب و تخلیه را بررسی کنید

·       درزگیرهای در را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

·       پمپ را بررسی کنید

 آب یا صابون از اطراف در بیرون می‌ریزد ·       مطمئن شوید که ماده شوینده شما مخصوص ماشین ظرفشویی است. از صابون مایع ظرفشویی استفاده نکنید.

·       درزگیر درب را بررسی کنید

·       چفت در را بررسی کنید

·       لولاهای در را بررسی کنید

·       بازوهای اسپری کننده را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید

 

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.